top of page
Logo_edited_edited_edited.jpg

GENERAL INFORMATION/ ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

The library hours are/ Години бібліотеки:

Tuesday 1:00 PM to 5:00 PM/ Вівторок 1:00 до 5:00 пополудні

Friday  2:00 PM to 6:00 PM/ П’ятниця  2:00 до 6:00 пополудні

Saturday by appointment/ Субота за домовленням

Library Location/ Адреса Бібліотеки

Ukrainian Cultural Center

2nd floor (2-ий поверх)

26601 Ryan Road

Warren, MI

Telephone 586 757-8130

 

For further information write to info@uccwarren.com or tamapa.anna@gmail.com

За дальшими інформаціями писати до info@uccwarren.com або tamapa.anna@gmail.com

ABOUT

The library at the Ukrainian Cultural Center was established by a group of enthusiastic community volunteers in 1980. Since then, through the generosity of the Ukrainian community, the book collection has grown continuously.

The preservation of Ukrainian history and Ukraine’s rich cultural heritage is the primary mission of our library. At present, the library contains over 10,000 books and other materials covering a wide range of subject areas which include history, literature and culture in both Ukrainian and English languages. In addition, the library has books for children and young adults. The extensive collection of books written by local Ukrainian authors enhances our library.

The library is open to all the members of the Ukrainian community and to the general public in the Detroit Metropolitan area. Our cozy atmosphere and helpful volunteer staff make your visits to the library a pleasant and informative experience. We welcome and encourage those interested in our library to stop by for a visit.

CIRCULATION POLICY

To borrow books from the Ukrainian Cultural Center Library, visitors must provide basic contact information, including name, home address, phone number and email. The loan period for borrowing books is 4 weeks. A one-time renewal period, for an additional 4 weeks, may be provided on request.

 

BOOK DONATIONS

If you have Ukrainian or English (only those with a Ukrainian theme) books that you would like to donate to our library, contact Tamara Slywynsky at tamapa.anna@gmail.com.

Children's section.jpeg

БІБЛІОТЕКА УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРУ

 

Бібліотека при Українському Культурному Центрі була заснована групою волонтерів – ентузіастів у 1980 році. Від того часу, завдяки щедрості української громади, книгозбірня постійно зростає.

Головним завданням нашої бібліотеки є збереження української історії та багатої культурної спадщини України. На даний час, бібліотека містить понад 10,000 книг та інших матеріялів що охоплюють широкий спектр предметних галузей, включаючи історію, літературу та культуру як українською, так і англійською мовами. В бібліотеці також знаходяться книжки для дітей і молоді. Велика збірка книг, написана місцевими українськими авторами  збагачує нашу бібліотеку .

Бібліотека відкрита для всіх членів української громади та загальної публіки Детройту та її околоці. Наші волонтери все готові вам допомогти. Ми вітаємо всіх і запрошуємо на відвідини.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ КНИЖКАМИ

Щоб випозичати книжки від бібліотеки, відвідувачі повинні подати основну контактну інформацію,включно з ім’ям, призвіщем, адресою, номером телефону та електронною адресою. Термін видачі книжок - 4 тиждні. Якщо потрібно більше часу, то можна відновити на додаткові 4 тиждні.

 

ДАРУВАННЯ КНИЖОК

Якщо ви маєте українські або англійські книжки (з українською тематикою), які ви хотіли б подарувати нашій бібліотеці просимо звертатися до Тамари Сливинської tamapa.anna@gmail.com

IMG_4510.JPG
bottom of page